Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Zapal Oewieczkę Lyrics

Dzem

Na kiepskich zdjęciach okruchy dawnych dni
Czyjaś twarz zapomniana twarz
W pamięci zakamarkach wci¹¿ rozbrzmiewa śmiech
Czyjaś twarz zapamiętana
Mijaj¹ dni ludzie natury
Wci¹¿ nowych masz przyjació³ starych przykry³ kurz
Dziewczyny ci¹gle piękne lecz w pamięci tkwi
Ten pierwszy dzieñ najgorętszych z dni

Ref.:
Zapal świeczkę za tych których zabra³ los
Zapal świeczkę w oknie
Zapal świeczkę za tych których zabra³ los
Świat³o w oknie

Ludzi dobrych i z³ych wci¹¿ przynosi wiatr
Ludzi dobrych i z³ych wci¹¿ zabiera mg³a
I tylko ty masz t¹ niezwyk³¹ moc
By zatrzymaæ ich by daæ wiecznośæ im
Pomyśl choæ przez chwilę podaruj uśmiech swój
Tym których napotka³eś na jawie i wśród snów
A mo¿e ktoś skazany na samotnośæ
Ogrzeje się twym ciep³em zapomni o k³opotach

Ref.

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us