Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Wymarzony Oewiat Lyrics

Dzem

Obrzuceni fa³szem
Pozornie m¹drych s³ów
Wspinamy się na palce
Wspominaj¹c myśli

O tym co nadejdzie
I nadejśæ nie ma szans
Jacy jesteśmy
A jacy bylibyśmy

Gdyby nie to...

Gdzie
Ten wymarzony świat
Gdzie jest
Ju¿ nawet w bajkach coraz go mniej

To co proste w oczach dziecka
Zawi³e sta³o się
Gonimy za czymś, czego nikt ju¿
Nie pojmuje, nie
Przemoc i piek³o
Ten telewizyjny świat
Dok¹d to
Zaprowadzi nas

Gdzie
Ten wymarzony świat
Gdzie jest
Zosta³y tylko ślady na piasku

Jeden bóg te prawdę zna
A ty nie zgadniesz
Dok¹d zmierza świat
Gdy to wszystko skoñczy się
Ciebie ju¿ nie będzie
I nie będzie dawno mnie...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us