Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Wiem Na Pewno Wiem Lyrics

Dzem

Wiem, na pewno wiem
To ju¿ nied³ugo przyjdzie czas, ¿e
Zmusi mnie coś lub ktoś
Abym otworzy³ moje serce
Lecz nie, nie będziesz to ty, o nie
Lecz nie, nie będziesz to ty, nie
Chcia³em powiedzieæ ci, ¿e
¯e mnie nie jest taki zwyk³y men
Nie będziesz mia³a ze mnie nic
Bo dla ciebie skoñczy³em się
Widzisz ma³a, nawet dobrze mi z tym
Widzisz ma³a, nawet dobrze mi z tym
Mo¿e to śmiesznie brzmi, nie
Nie kocham cię, nie
Tak, to prawda jest, przestañ w koñcu
No przestañ zgrywaæ się
Idź sobie st¹d, hej, to da spokój mi
Nie, nie graj cia³em
Na to nie, nie, na to nie
Nie nabierzesz mnie
Nie nabierzesz mnie

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us