Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


W życiu Piękne S Tylko Chwile Lyrics

Dzem

Kiedy by³em ma³y,
zawsze chcia³em dojśæ na koniec świata,
kiedy by³em ma³y,
pyta³em gdzie i czy w ogóle koñczy się ten świat...

W ¿yciu piękne s¹ tylko chwile,
w ¿yciu piękne s¹ tylko chwile

Kiedy by³em ma³y,
pyta³em co to ¿ycie,
co to zycie mamo,
widzisz ¿ycie to ja i Ty,
ten ptak, to drzewo i kwiat,
odpowiada³a mi...

W ¿yciu piękne s¹ tylko chwile,
w ¿yciu piękne s¹ tylko chwile

Teraz jestem du¿y i wiem,
¿e w ¿yciu piękne s¹ tylko chwile,
dlatego czasem warto ¿yæ,
dlatego czasem warto ¿yæ...

W ¿yciu piękne s¹ tylko chwile,
w ¿yciu piękne s¹ tylko chwile,
w ¿yciu piękne s¹ tylko chwile,
w ¿yciu piękne s¹ tylko chwile,
tylko chwile

Kiedyś by³em ma³y...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us