Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


W Klatce Lyrics

Dzem

Pytasz mnie, jak d³ugo jeszcze będzie trwaæ
taki stan, kiedy zostawiam Ciebie sam¹
Na Twój krzyk ja wzruszę ramionami,
nie mogę teraz pomóc nic, siebie tylko ranisz.
Mówisz, ¿e odstawiam ¿ycie na bok.
Nie mogę teraz przestaæ graæ po co te pytania,
no po co te pytania?

Zmęczona twarz, ślad na niej zostawi³y troski.
A Ty wci¹¿ nie chcesz zrozumieæ jaki jestem.
Dla mnie świat, otwarte wszystkie drzwi
ka¿dy k¹t - to mój dom, ³ó¿ko tam gdzie śpię.
Nocny bar, najlepsza z mych przystani
od razu lepiej zostaw mnie, po co siebie raniæ,
po co siebie raniæ?!

Znowu w oknie stoisz i czekasz kiedy wrócę.
D³ugie noce, powrót do Ciebie pe³en wzruszeñ.
Nie zamkniesz mnie w klatce swego domu.
Zawsze stamt¹d wymknę się, ucieknę po kryjomu
Wolny jak wiatr, nic mnie nie zatrzyma
Uwierz w to, ze mn¹ ¿adna nigdy nie wygrywa,
nigdy nie wygrywa, o nie!

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us