Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


W Drodze Do Nieba Lyrics

Dzem

Na tamtej stacji chyba nikt,
od wielu lat, nie zatrzyma³ się.
St¹d tyle liści w ziemi, jesieni moc,
uzbiera³a je. Siedzia³ tam kiedyś i
cicho gra³ wszystkim tym, co czekali by
choæ na chwilę stan¹³ czas i chocia¿ raz
ziści³y się sny. Tak prosto myśla³ tylko on
i tylko on nie rozumia³, nie rozumia³, ¿e
wszystko na tym świecie ma swój kres.
Ta stacja te¿, stanie się snem

ref. W drodze do nieba. Semafory gwiazd.
W zapachu chleba i muzyce co gra.

Coraz mnie ludzi bywa³o tam, bo coraz mniej
mia³o na to czas. Aby swym myślom, swym myślom
nadaś sens, aby się sny ziści³y choæ raz.

Hej, odszed³eś w s³oñcu tak nagle, ¿e nawet nikt
nie zd¹¿y³ zamyśliæ się przez chwię, cz³owieku
z dusz¹ jak ptak, samotn¹. No komu teraz mam graæ ?

ref. W drodze do nieba. Semafory Gwiazd.
W zapachu chleba i muzyce co gra

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us