Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Uwierz Mirando Lyrics

Dzem

Na mnie chyba czas, mówi³aś mi
A ja wiedzia³em, ¿e idziesz tam
Dok¹d tysi¹ce ruszy³o ju¿
Aby zapukaæ do piek³a bram

Na mnie czas, mówi³aś mi
A ja wiedzia³em, ¿e idziesz tam
Dok¹d tysi¹ce ruszy³o ju¿
Z g³upi¹ nadziej¹, ¿e to ostatni raz

Pozosta³ mi tylko strach
I twoje k³amstwa, który to raz
Jak d³ugo jeszcze będzie to trwaæ
Czy w ogóle mo¿na oszukaæ czas

Daj sobie spokój i uwierz mi
Mirando, naprawdę to koniec gry
Prawda jest jedna, ty j¹ znasz
Uwierz Mirando, masz jeszcze czas

Uwierz Mirando, jeszcze jeden krok
A po tamtej drugiej stronie
Znajdziesz tylko mrok

Spokojnie śpij, nie dowiesz się
Nawet w snach nie dowiesz się co to strach
O nie, Mirando nie dowiesz się
Mirandooo....
Mirandooo....

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us