Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Ukryj Mnie Lyrics

Dzem

Tylko o jedno proszę Cię
Przed samotności¹ obroñ mnie
Ty jedna wiesz jak bardzo chcę
W twych d³oniach ukryæ się

Jest przecie¿ mi³ośæ
Wierzę w to
Jeszcze zbuduję dla niej dom
Przytul mnie, przytul
Tak aby Bóg
Mym s³owom znów zaufaæ móg³

Mo¿emy jeszcze piękni byæ
Jeszcze mo¿emy m¹drze ¿yæ
Tylko o jedno proszę Cię
Przed samotności¹ ukryj mnie

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us