Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Szeryfie, Co Tu Się Dzieje? Lyrics

Dzem

Szeryfie, co tu się dzieje
Noc¹ z³odzieje do miasta wdarli się
Zanim kogut zapieje
Twoi zastępcy z uśmiechem zdradz¹ cię

Czy to jest dobra pora, ¿eby spaæ,
Kiedy się wali ca³y twój świat?

Szeryfie, to miasto szaleje
Obywatele pakuj¹ co się da
W barze nikt ju¿ nie leje
Ten co pozosta³ nalewa³ sobie sam

Nie zosta³o nam nic tylko nogi za pas
Daliśmy nabraæ się nie pierwszy raz
I nie ostatni chyba...

Co powiesz, kiedy w koñcu wstaniesz
Gdy krzyk nad ranem cię obudzi
Będ¹ ma³py zamiast ludzi

Z³oto w banku schowane
Znik³o nad ranem, nie zosta³ po nim ślad
Jeden drugiego oskar¿a
Kto tu jest winien, ¿e nie zbudzi³eś się na czas?

Nie zosta³o ci nic tylko nogi za pas
Da³eś nabraæ się nie pierwszy raz
I nie ostatni chyba...

Co powiesz, kiedy w koñcu wstaniesz
Gdy krzyk nad ranem cię obudzi
Będ¹ ma³py zamiast ludzi
Będ¹ ma³py zamiast ludzi

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us