Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Sen O Victorii Lyrics

Dzem

Dzisiaj mia³em piękny sen
Naprawdę piękny sen
Wolności moja, śni³em ¿e
Wzi¹³em z Tob¹ ślub

S³oñce nas b³ogos³awi³o
I księ¿yc te¿ tam by³
Wszystko gwiazdy nieba
Wszystkie gwiazdy

O Victorio, moja Victorio
Dlaczego mam Cię tylko w snach
Wolności moja Ty Victorio
Opanuj w koñcu ca³y świat

Ot, gdyby tak wszyscy ludzie
Mogli prze¿yæ taki jeden dzieñ
Gdy wolnośæ wszystkich, wszystkich zbudzi
I powie: "idźcie tañczyæ, to nie sen"

O Victorio, moja Victorio
O Victorio ma (x4)

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us