Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Prokurator I Ja Lyrics

Dzem

Jeszcze jeden, który wie, czego ja od ¿ycia chcę
Twardy facet, pięści ma, patrzy spoza grubych akt
Chce mnie skazaæ za to, ¿e jestem ju¿ od lat na dnie
Chce daæ wyrok, rok czy dwa, ¿eby odci¹æ mnie od z³a

ref.:
Nie dostaniesz mnie, tak ³atwo
Choæ mnie tropisz w noc i w dzieñ
Ju¿ w ciemności widzę świat³o
Tam jest moja szansa - śmieræ
Nie dostaniesz mnie, tak ³atwo
Chocia¿ mówisz mi na ty
Chcesz byæ moim ojcem, matk¹
Odwal się, nie ufam ci, nie ufam ci

Prokurator to jest ktoś, kto ma takich jak ja dośæ
Nawet nie mam mu za z³e, ¿e mym cia³em brzydzi się
Czasem wrzeszczy, czasem znów, w oczy patrzy mi bez s³ów
A czasem bierze mnie na strach, w koñcu to jest jego fach

ref.

Bo¿e, zrób coś jeśli to, da mi ulgę - zabij go
Bo¿e, ty go dobrze znasz, przecie¿ on ma moj¹ twarz
Prokurator - ten co wie, co jest dobre, co jest z³e
Obserwuje kiedy śpię, nawet w śnie oskar¿a mnie
Nie dostaniesz mnie

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us