Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Piosenka Ekologiczna Lyrics

Dzem

Ty pyta³aś po co
Kto nam ¿yczeñ da³
Chcia³aś wiedzieæ jak i za co
Zafajdano ca³y świat

Nim nadejdzie taki dzieñ
I ¿e ka¿dy z nas
Będzie musia³ spojrzeæ
Prawdzie prosto w twarz

Czy pamiętasz siostro
S³odki ¿ycia smak
Nie za³amuj się bo mamy
Wszyscy jeszcze czas
No, kto jak nie ty
Tak¹ si³ę ma
Więc trzymaj fason ma³a
Bo to taka gra

Ref.:
Chodźmy razem Ty i ja
Zbudujemy nowy świat
Chodźmy razem Ty i ja
Zbudujemy go razem Ty i ja

Zawróciæ się ju¿ nie da
Więc do przodu bij
I zaśpiewaj tak jak ja
Zaśpiewam wszystkim dziś
Wszystkie góry oczyścimy
Morza, ca³y l¹d
Jak się komuś nie podoba
To wynocha st¹d

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us