Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Paw Lyrics

Dzem

Mia³em kiedyś wielki dom
Piękny ogród otacza³ go
Gdzie co noc s³ychaæ by³o pawia krzyk
Jak zapowiedź losu, kiedy rankiem znajdowa³em tam
Z³ote jajo, wielkie, z³ote jajo

Nie wiem sam, sk¹d wzi¹³ się tam
Nigdy przedtem o tym nie myśla³em
Bo i po co, kiedy mia³em
Wielki kopiec z³otych jaj
I przyjació³ wielu otacza³o mnie
Nie by³em sam, o nie, nie by³em sam

Pewnej nocy prysn¹³ czar
Ptak nie znosi³ ju¿ z³otych jaj
Trefne karty rozda³ los
Więc przegra³em partię z nim
A ¿ycie toczy³o się dalej

£adnych kilka, d³ugich lat
Minę³o od tej nocy
Której nigdy nie zapomnę mu
Siedzę teraz sam w ogrodzie
Sam, wśród umar³ych kwiatów
Nikt ju¿ nie, nie odwiedza mnie
Czasem tylko przyjdzie on
Czasem tylko przyjdzie on, piękny
Czasem tylko przyjdzie on, piękny, dumny
Jak to paw, jak to zwykle paw

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us