Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Ostatni Ciężki Rok Lyrics

Dzem

Ka¿dy z nas się jeszcze ³udzi
Myśli, myśli wci¹¿
Jak tu dzisiaj wyjśæ na ludzi
Od kogo forsę wzi¹æ
Dziś o na³ogach nie ma mowy
A gdy zapaliæ chcesz
Z przekor¹ popatrz pod swe nogi
I podnieś, nie wstydź się
Bo nie ma czego, nie
Wokó³ ciebie tyle fa³szu
Po czyjej stronie tu byæ
Czy nasi starzy rację maj¹, tego nie wie nikt
Ci z góry myśl¹ o wielu rzeczach
Lecz o nas chyba nie
Nie wiedz¹ przecie¿ co to mi³ośæ
A ty na pewno wiesz
A ty, a ty na pewno wiesz
A co to mi³ośæ jest
Zastanówcie się wszyscy
O czym marzy ka¿dy z nas
Na pewno o tym samym, o czym marzę ja
Ju¿ nied³ugo, mo¿e nawet jutro
Nadejdzie taki dzieñ
O którym wszyscy będ¹ śpiewaæ
I nasze dzieci te¿
Nadejdzie taki dzieñ
Ja wiem, ty wiesz
O którym będ¹ śpiewaæ
I nasze dzieci te¿

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us