Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Noc I Rytm Lyrics

Dzem

Idę, mój kompas wiedzie mnie
Prawa, lewa wybija mi takt
No, pulsuj¹ce świat³a z³apa³y ten rytm
Rozko³ysane domy migaj¹ co krok mi

Nocy rytm, nocy rytm to ja

W mojej g³owie, g³owie mej karuzela kręci się
Krok, gubię krok zapl¹tany w anielskich w³osach blond
Na barze palec, butelki tañcz¹ znów
Wybijam rytm kieliszkiem, ca³a sala chwieje się

Nocy rytm, nocy rytm to ja

Znów rytm prowadzi mnie, razem ze mn¹ anio³ blond
Ja czuję krew, pulsuje we mnie krew
Gdy po schodach ci¹gnie mnie, fala za fal¹
Oddech takt podaje mi, jesteśmy razem, ja i ty

Nocy rytm, nocy rytm to ja i ty
Nocy rytm, nocy rytm to my

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us