Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Nieudany Skok Lyrics

Dzem

Zw¹tpiæ czy uwierzyæ mam
Jaki dzisiaj to ma sens
Ka¿dy chcia³by tylko prze¿yæ
O wolności nikt ju¿ nie, nie wspomina mi

Przez okno się wychylam
Ca³uję nocny mrok
Za ma³o pięter, myślę nie, nie, nie uda mi się skok
Nie uda mi się skok

Paranoja zaśpiewa³a wyrok mi
Paranoja - gdzie s¹ okna, gdzie s¹ drzwi, no gdzie

Czuję, ¿e jestem w matni
Nie pierwszy to ju¿ raz
I chyba nie ostatni
Ktoś mnie uderzy³ w twarz
Ktoś mnie uderzy³, ktoś mnie uderzy³ w twarz

Paranoja zaśpiewa³a wyrok mi
Paranoja - gdzie s¹ okna, gdzie s¹ drzwi

I ktoś mi ka¿e w¹tpiæ
I mówi - robisz b³¹d
Tak wielu przecie¿ czeka
Byś w koñcu, byś w koñcu poszed³ st¹d
Przez okno się wychylam
Ca³uję nocy mrok
Za ma³o pięter, ju¿ nie, nie, nie, nie uda mi się skok
Nie uda mi się skok

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us