Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Niebo Na Wycignięcie Ręki Lyrics

Dzem

By³em tak blisko daleko gdzieś
Budzi się s³oñce rodzi się deszcz
Widzia³em morze daleki brzeg
Tam gdzie koñczy się noc i dzieñ

Zabi³em w sobie mi³ośæ i wiarę
Pozna³em wolnośæ niewolę i karę
Sia³em nienawiśæ zbiera³em p³acz
Nie znalaz³em prawdy czystej jak ³za

Niebo jest tylko metr nad ziemi¹
Tak blisko o jeden krok
Niebo jest na wyci¹gnięcie ręki
Tylko ci¹gle nie wiesz jak tam dojśæ

By³em na szczycie wysokich gór
Ponios³y w otch³añ skrzyd³a bez piór
Zdradzi³em siebie znalaz³em strach
Ukojenie znajdę tylko w snach

Niebo jest tylko metr nad ziemi¹
Tak blisko o jeden krok
Niebo jest na wyci¹gnięcie ręki
Tylko ci¹gle nie wiem jak tam dojśæ

By³em tak blisko daleko gdzieś
Budzi się s³oñce rodzi się deszcz
Widzia³em morze daleki brzeg
Tam gdzie koñczy się noc i dzieñ

Niebo jest tylko metr nad ziemi¹
Tak blisko o jeden krok
Niebo jest na wyci¹gnięcie ręki
Tylko ci¹gle nie wiem jak tam dojśæ

Niebo jest tylko metr nad ziemi¹
Tak blisko o jeden krok
Niebo jest na wyci¹gnięcie ręki
Tylko ci¹gle nie wiem jak tam dojśæ

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us