Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Nie Truj Ojcze Lyrics

Dzem

Czemu tak nade mn¹ stoisz, wylewasz potok s³ów?
Czemu tak się bardzo boisz, ¿e zmarnuję ¿ycie swe?
I ci¹gle s³yszę: "kariera, wp³ywy, szmal" -
Kup lepiej marionetkę:
bacznośæ, spocznij, na przód marsz!

Nie, nie, nie truj ojcze!
Popatrz na stare d¿insy swe
i zrozum: daleko jesteś
Od tamtych marzeñ i tamtych dni

Jeśli to jest takie wa¿ne, dlaczego kiedy śpisz
Masz zaciśnięte usta,
miotasz się i krzyczysz przez sen.
Przed czym uciekasz tym swoim BMW?
A mo¿e chcesz dogoniæ widma Twych pustych s³ów.

Nie, nie, nie truj ojcze...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us