Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Nie Daj Się Farbowanym Lisom Lyrics

Dzem

Ten gośæ, no powiedz mi, sk¹d się tutaj wzi¹³.
Niech lepiej spada st¹d, przestanie wtykaæ nos.
Hej cz³owieku dobrze takich znam,
Ten ciekawski wzrok, chytra twarz.
K³opoty mo¿esz mieæ jeśli z nim skumplujesz się.

Nie daj z³apaæ się farbowanym lisom, nie daj się.
Nie daj z³apaæ się farbowanym lisom, nie daj się.

Jak on przebra³ się, pewnie myśli,
¯e jest taki jak ja i ty, farbowany lis.
Hej cz³owieku dlaczego chcesz kupiæ nas za grosz?
Kombinacje, spekulacje.
Uwa¿aj z kim zadajesz się.

Nie daj z³apaæ się farbowanym lisom, nie daj się.
Nie daj z³apaæ się farbowanym lisom, nie daj się.

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us