Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Najemnik Ii Lyrics

Dzem

Patrzę w lustro szukaj¹c resztek uczuæ w twarzy mej
Czy muszę zabijaæ z zimn¹ krwi¹ ?.
S³yszę ruch myśli, si³ę, no si³ę zwalczmy si³¹.

Ref:
Nie, nic się nie,
nic się nie
z mych marzeñ nie spe³ni³o.
Nie, nic się nie,
nic się nie
z mych marzeñ nie spe³ni³o.

O nie!
Dopóki ostatnia z gwiazd nie skona,
Nie, czy ¿o³nierz jest po to ¿eby zabijaæ?
Tak wiem, tak wiem to tylko rozkaz.
Tak wiem to tylko rozkaz.

Ref

Nie wiem jak d³ugo, jak d³ugo jestem tu.
Jaki dziś mamy dzieñ nie wiem te¿, nie
Patrzę w lustro szukaj¹c resztek uczuæ w twarzy mej
Czy muszę zabijaæ z zimn¹ krwi¹,
S³yszę ruch myśli, si³ę, no si³ę zwalczmy si³¹.

Ref (x5)
Nie spe³ni³o.
NiC się nie,
Nic się z mych marzeñ nie spe³ni³o.
Nie, nie, niee...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us