Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Naiwne Pytania Lyrics

Dzem

Kiedy by³em ma³y
Zawsze chcia³em dojśæ na koniec świata
Kiedy by³em ma³y
Pyta³em, gdzie i czy w ogóle koñczy się ten świat

Kiedy by³em ma³y
W ¿yciu piękne s¹ tylko chwile
W ¿yciu piękne s¹ tylko chwile
Tak, tak

Kiedy by³em ma³y
Pyta³em co to ¿ycie, pyta³em co to jest ¿ycie mamo

Widzisz ¿ycie to ja i Ty
Ten ptak to drzewo i kwiat
Odpowiada³a mi
W ¿yciu piękne s¹ tylko chwile...
Teraz jestem du¿y
I wiem, ¿e w ¿yciu piękne s¹ tylko chwile
Dlatego czasem warto ¿yæ
Dlatego czasem warto ¿yæ
W ¿yciu piękne s¹ tylko chwile...
Kiedy, kiedyś by³em ma³y
Pyta³em, gdzie i czy tak. Tak,
Kiedyś by³em taki ma³y, ma³y, ma³y

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us