Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Na Swoim Brzegu Lyrics

Dzem

Boję się powiedzieæ
Spróbujmy ostatni raz
I nie wmawiaj mi
¯e lepiej mo¿e byæ
¯ycie to nie kaseta
I nie da wymazaæ się
Tak du¿o, du¿o, du¿o by³o podejrzeñ
I zbyt ostrych s³ów

Zerwany most
Zburzony most
Spalony most
Nie da naprawiæ się

Na swoim brzegu sama
Krzyczysz z ca³ych si³
Nie mogę Cię zrozumieæ
Nie mogę...

Po co mamy dalej ci¹gn¹æ to
Udawaæ, ¿e dobrze jest
Gdy ka¿de z nas na innej fali gra
Ca³y czas
Nic się nie klei
I tylko, tylko, tylko ³zy
Masz argumentów tysi¹c
¯e z winy mej tak jest

Zerwany most
Zburzony most
Spalony most
Nie da naprawiæ się

Na swoim brzegu sama
Krzyczysz z ca³ych si³
Nie mogę Cię zrozumieæ
Nie mogę...

Zerwany most
Zburzony most
Spalony most
Nie da naprawiæ się

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us