Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Magazyn Mód Lyrics

Dzem

Straci³eś w ¿yciu parę lat, ¿a³osny los
Da³eś się nabraæ na ten szpan, m³odości g³os
Wszystko mieæ najlepsze chcesz, pe³ny szpan
Ciuchy i fryzura te¿, pardon madame

ref.:
¯ycie to nie cud wed³ug katalogu mód
Zrozum - to nie to, tu widaæ twoje dno

A wszystko przez ten magazyn, magazyn mód
Na fotografii widzisz się, no czy to nie cud
Playboyem chcia³byś byæ, pe³ny szpan
Kobiety wokó³ bomb¹ s¹, pardon madame

ref.:
¯ycie to nie cud wed³ug katalogu mód
Zrozum bracie, to nie to, tu widaæ twoje dno

Bo ¿ycie to nie cud wed³ug katalogu mód
Zrozum to nie to, tu widaæ Twoje dno
Playboyem chcia³eś byæ - no i co
No i co

ref.

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us