Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Krewny Judasza Lyrics

Dzem

K³ama³eś nie raz znasz ten sposób
Jak z paru brudnych s³ów mieæ swój zysk
Nie obcy Ci jest czar donosu
Tajniak z po¿ó³k³ych zdjęæ to twój mistrz
Robisz tak bo tak lubisz
Uk³ady z diab³em masz to Twój brat
Naprawdę ¿al mi Ciebie ¿al mi ludzi
Co przez Judasza kln¹ ten świat

Za srebrników garśæ ³atwo zdradziæ
Po trefny szmal t³um się pcha
Nie zrobisz nic bo brak odwagi
Ka¿dy z nas dr¿y jak æma

Ju¿ lepiej straciæ dom o chleb ¿ebraæ
Gdzieś k¹tem w nogach spaæ gi¹æ się w pas
Ni¿ nie mieæ czystych r¹k i ¿yæ w nerwach
¯e Ci z pogard¹ ktoś splunie w twarz

Za srebrników garśæ ³atwo zdradziæ...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us