Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Kosmiczny Pub Lyrics

Dzem

Neon lśni, wo³a nas,
to nie dzwonów, to szklanek brzęk.
Nasza przystañ, drugi dom,
to nasz pub, kosmiczny pub.
S³uchaj ma³a - jeśli chcesz,
poka¿ę Ci miliony gwiazd.
St¹d do nieba jeden krok,
za to do Ziemi wiele mil.

Niech muzyka zag³uszy krzyk
Tego miasta - g³ośniej graj, niech zag³uszy krzyk.
G³ośniej graj, niech odp³ynie lęk
Przed następnym niewiadomym dniem, niepewnym dniem.

Coś uk³ada się źle, da schronienie uko³ysze Cię
Kosmiczny pub.

Jeszcze jedno: zanim zgaśnie dzieñ,
Wypij Ma³a za tych, którzy w domach,
Zamknięci na klucz śni¹ o takiej jak Ty.
I jeśli tego chcesz, niech zabawa trwa ca³¹ noc,
Ca³¹ d³ug¹ noc.

Coś uk³ada się źle...

I jeśli tego chcesz, niech zabawa trwa ca³¹ noc,
Ca³¹ d³ug¹ noc. To szaleñstwo nie skoñczy się
Jeśli tylko, jeśli chcesz, jeśli tego chcesz.

Coś uk³ada się źle...

Coś uk³ada się źle...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us