Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Klosz Lyrics

Dzem

Ja nie wiem nic
O co wam wszystkim chodzi
Ja nie wiem nic
Powiedzcie mi, wyt³umaczcie mi
Jak ¿yæ, jaki mam w koñcu byæ
Czy w ogóle op³aca się, op³aca się
Ja nie znam ceny
Mo¿e ktoś j¹ zna
Tę wartośæ, i po¿yczy mi
Niedu¿o - ciut, ciut
Ciut, ciut, ooo... je...
A jak się uda
To oddam, zreszt¹ nie...
Nie lubię uzale¿niaæ się
Dlaczego chowacie pod klosz
Wartości, wartości tego świata
Mo¿e kiedyś znajdę i rozbiję
Wtedy rozdam wszystko tym
Co nie wiedz¹ jak ¿yæ
Nie wiedz¹ nic
Nie wiedz¹ nic, nic, nie wiedz¹
A ja nie wiem nic, ja nie wiem.......

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us