Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Jesiony Lyrics

Dzem

Te same mury od rana
Te same sto³y odrapane
Te same twarze, te same s³owa
Od lat ju¿ bardzo dobrze znane

To samo miejsce ju¿ od lat
Ci sami ludzie obok Ciebie
Twój ma³y pó³prywatny świat
Czy tylko Twój, Ty nie wiesz
Nie wiesz nie, czy tylko Twój
Ty nie wiesz nie

Z nadziej¹ patrzysz na kufla dno
Zosta³o jeszcze trochę piany
Tam Afrodytę wypatrzyæ chcesz
Lecz wzrok Twój ju¿ pijany
I znów wychodzisz z piany pijany
Z przybit¹ do ramion g³ow¹
Szukasz gdzieś wyjścia lecz
Wokó³ ściany zamknięte w kr¹g
Zamknięte w kr¹g
Z nadziej¹ patrzysz na kufla dno...

I znów wychodzisz z piany pijany...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us