Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Jak W Dominie Lyrics

Dzem

Straci³em pracę, wylali mnie dziś.
W lodówce przeci¹g hula.
Jak w dominie seria nieszczęśæ i klęsk,
a w dodatku pęk³a rura.
W dodatku pęk³a rura.

Czy nie za du¿o tych zmartwieñ i trosk
jak na jednego cz³owieka?
Jak w dominie seria nieszczęśæ i klęsk.
I jeszcze ty dlaczego nie czekasz?
I jeszcze ty dlaczego nie czekasz?

Dlaczego jednym wszystko idzie jak z nut
a innym jak po grudzie.
Powiedz czemu ten ca³y baga¿ trosk
tak nierówno, nierówno dzieli los.
Nie równo dzieli los między ludzi.

Dlaczego innym idzie jak z nut,
a u mnie jak po grudzie?
To nie wa¿ne, wypiję piwa ³yk
no i nic ju¿ nie nie obchodzi mnie.
No i nic nic nie nie obchodzi mnie.

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us