Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Ja Wiem - Obojętnooe Lyrics

Dzem

G³osy wokó³ mnie mówi¹ nic, nic nie jest na pewno.
Le¿ę, patrzę w sufit i wiem,
wieczne jest niebo nade mn¹.
Ciekn¹cy kran, tynk odpada ze ścian,
za oknem czai się nuda.
Dzwonek u drzwi nie odezwie się nigdy,
samotności¹ zatruty umieram.
Ja wiem.

Ja wiem - obojętnośæ, jak cierñ, ostry ból.
Ci¹gle jeszcze mieszka w ludzkich sercach
Ja wiem.

Z czo³a ocieram noc, otwieram drzwi,
na schodach pusto i cicho.
Ludzie zamknięci w snach
wci¹¿ chowaj¹ na dnie swoich dusz paj¹ki strachu.
Rozpaczy krzyk nie obudzi w nich niepokoju,
ani litości.
Za ciasne g³owy na myśli, za twarde serca na mi³ośæ

Ja wiem...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us