Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Harley Mój Lyrics

Dzem

Kiedy siedzę na maszynie
Totalny czuję luz
W³¹czam silnik, daję kopa
Za mn± tylko kurz
To wspania³a jest maszyna
Choæ ma ju¿ ze czterdzieści lat
Stary mój j¹ te¿ dosiada³
To samo czu³ mój starszy brat

Harley mój, to jest to
Kocham go, kocham go

On zmieni³ moje ¿ycie odk¹d
Posk³ada³em go
On wyleczy³ mnie z kompleksów
Da³ mi swoj¹ moc
Nigdy mnie nie zdradzi³
Nie zawiód³ ani raz
To wspania³a jest maszyna
Choæ ma ju¿ ze czterdzieści lat

Harley mój, to jest to
Kocham go, kocham go

On zmieni³ moje ¿ycie odk¹d
Posk³ada³em go
On wyleczy³ mnie z kompleksów
Da³ mi swoj¹ moc
Nigdy mnie nie zdradzi³
Nie zawiód³ ani raz
To wspania³a jest maszyna
Choæ ma ju¿ ze czterdzieści lat

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us