Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Gonić Ciebie Lyrics

Dzem

Ciagle jestem między jaw¹ a snem,
nie wiem kiedy koñczy, zaczyna się dzieñ.
Nie wystarczy papieros ani wódki ³yk
abym móg³ uwolniæ g³owę od myśli

Okryty noc¹ miasta cichy grób.
Odnaleźæ ciebie to będzie cud.
Niebo wali się na g³owę, ziemia lekko dr¿y.
Znowu będę kr¹¿y³ wokó³ twoich drzwi

Czy jestem tylko po to ¿eby goniæ Cię?
Biegnę, biegnę, gonię Twój cieñ,
jestem po to by za Tob¹ biec.
Biegnę, biegnę, biegnę, gonię Twój cieñ,
jestem po to by za Tob¹ biec.

Dok¹d jadę nie wiem, nie wiem sam.
Deszcz jak muzyka o szyby auta cicho gra.
Świat³a dziel¹ mnie od nocy, deszcz od ramion Twych
Znowu będę kr¹¿y³ wokó³ Twoich drzwi.

Czy jestem tylko po to ¿eby goniæ Cię?

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us