Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Gizd Lyrics

Dzem

Kajś ty dzio³cho ³oczy mia³a, co ten gizd takiego mio³
¯eś akurat go wybra³a - co ci do³, co ci do³
Byli inksi chopcy przeca, ka¿den pod twym domem sto³
Tyn sie wcale nie zaleco³, co ci do³, co ci do³
Na galotach same ³aty, w kabzie pusto - tak czy ni
Ma³y, chudy, kosprowaty - ślipia z³e, o...z³e
Nic w gara¿u, nic w PeKaO, kawa³ gizda - ko¿dy wi
Czymu jimu sie uda³o, a mnie ni, a mnie ni
Kajś ty dzio³cho ³oczy mia³a, co ten pieron w sobie mio³
Po coś tego gizda bra³a, powiedz szczyrze - co ci do³
Wzion cie tak jak ma³e piwo, jeszcze sie po wszystkim śmio³
Przeca widzo ¿eś nieszczęśliwo - co ci do³, co ci do³
Strzel tym gizdem, strzel chacharym - to nie ¿ycie - co z nim mosz
Nigdy z wos nie bydzie pary, dyæ go znosz, dyæ go znosz
Byda czeko³ przyda przyci¿, dej mi ino jakiś znak
¯ebych mio³ nadzieja chocia¿ - no to jak, no jak
Co cie dzio³cho trzyma przy nim, byda czeko³ - napisz list
Abo zadzwoñ - nic nie zmienisz - bo to gizd, pieroñski gizd
Kajś ty dzio³cho ³oczy mia³a.... po coś tego gizda bra³a
Kajś ty dzio³cho ³oczy mia³a, dyæ to prawda, a nie pic
Po coś tego gizda bra³a - nie rozumia z tego nic
Nie rozumia, nie rozumia, nie rozumia z tego nic

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us