Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Czowieku Co Się Z Tob Dzieje Lyrics

Dzem

Kiedyś, przez drogę przebieg³ mi dziki, p³owy kot
Wtedy to w³aśnie zrozumia³em, ¿e
¯e wielk¹ szansę mam
Szansę na sw¹ w³asn¹ drogę
Na to, by sob¹ byæ

¯ona wręcz przerazi³a się, gdy
Powiedzia³em jej, ¿e
¯e nigdy ju¿ nie pójdę z ni¹
Nie, nie pójdę nigdzie z ni¹

Cz³owieku, co się z tob¹ dzieje
Zastanów się o....
Ale ja ju¿ by³em tam, sk¹d tylko dziki kot
W³aśnie ten, co drogę zabieg³ mi
M¹ szans¹ by³, w³aśnie ten
Cz³owieku, co się z tob¹ dzieje
Zastanów się

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us