Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Chleb Z Demem Lyrics

Dzem

Przed tob¹ d³uga droga
Więc powiem ci
W ¿yciu najtrudniej
Nauczyæ się ¿yæ
Reszta jest milczenieniem
Więc lepiej milcz
Bo tylko ta cisza
Nie kosztuje cię nic

By³em tego świata marnym szczurem
Zarobi³em szmal i sta³em się królem
Mog³em wszystko mieæ, ka¿dy dom, ka¿d¹ furę
Ale pogubi³em się,choæ tak blisko by³ mój cel
Prosty cel

Daj mi chleba z d¿emem
Daruj sobie miód
Daj mi chleba z d¿emem
Bo d¿em to jest blues
S³odki ¿e daj na luz

Zastanów się, czego
Od ¿ycia chcieæ
Problemy zostaw tym,
Którzy chc¹ je mieæ
Kiedy kochasz
Nie oszczędzaj si³
Przed tob¹ d³uga droga
Zaufaj mi

By³em tego świata marnym szczurem
Zarobi³em szmal i sta³em się królem
Ja mog³em wszystko mieæ, ka¿dy dom, ka¿d¹ furę
Ale pogubi³em się...
No... Gdzie ten cel???

Daj mi chleba z d¿emem
Daruj sobie miód
Daj mi chleba z d¿emem
Bo d¿em to jest blues
S³odki ¿e daj na luz

Daj mi chleba z d¿emem
Daruj sobie miód
Ja ju¿ się nie zmienię
Nie, nie, nie uwierzę w cud
Przemierzy³em ziemię
W poprzek, wszerz i wzd³u¿
Daj mi chleba z d¿emem
Bo d¿em to jest blues
S³odki ¿e daj na luz

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us