Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Chcę Ci Coae Powiedzieae Lyrics

Dzem

Chcę Ci coś opowiedzieæ
Ale brakuje s³ów
¯eby wyraziæ to co czuję
Móg³bym to namalowaæ
Lecz nie wymyśli³ nikt
Kolorów które mo¿na u¿yæ

Mmmm Mmmm Mmmm
Napisaæ móg³bym wiersz
Lecz jak odnaleźæ rym
Który uwielbi imię twoje
Na zawsze z Tob¹ byæ
Śniæ z Tob¹ twoje sny
Jak mam Ci o tym opowiedzieæ

Kocham Cię ju¿ wiem
Jedno s³owo cichy szept
Kocham Cię ju¿ wiem
Jedno s³owo a tyle mieści się

Kocham Cię ju¿ wiem
Jedno s³owo a tyle mieści się
Kocham Cię ju¿ wiem
Jedno s³owo cichy szept

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us