Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Caa W Trawie Lyrics

Dzem

Jesteś ca³a w trawie
Zielone myśli twe
S¹ jak poszum wiatru
We w³osach twych o nie...
We w³osach twych
Delikatnych, czystych tak
Jak myśli me o tobie
Wiesz, kiedyś zab³¹dzi³em w snach
No bo szuka³em tam ciebie
By³aś ca³kiem naga i niewinna
O nie...niewinna nie, nie...
Dlaczego kochamy się tylko w snach
Jesteś dla mnie tak daleka
Zimna tak jak sztylet z lodu
Dlatego ranisz mnie
Nie wiedz¹c o tym nie
Nie wiedz¹c, nie...
Jak mocno jak, jak mocno jak kocham cię
Jak mocno kocham ciebie

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us