Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Bym Zobaczyae Móg Lyrics

Dzem

Zerwa³em z tym, co przeszkadza mi wierzyæ
w prawdę i fa³sz, k³amstwo i grzech.
Zerwa³em z tym niepotrzebnym snem,
z tym co wzię³o mnie. Z niepotrzebnym snem.

Wybacz Bo¿e, dotknij mnie d³oni¹ sw¹.
Tu¿ za mn¹ cieñ, jak odnaleźæ się.
Chcę pogadaæ znów, cholernie zino tym
którzy wędruj¹ sami.
W sercach mróz, s³ychaæ ludzi wokó³,
gdzieś w ciemności świat³o...
Bo¿e spraw, bym zobaczyæ móg³
jakiś znak,
zobaczyæ móg³
jakiś znak.

Zerwa³em z tym co przeszkadza mi wierzyæ
w prawdę i fa³sz, zerwa³em z tym.

Wybacz Bo¿e, dotknij mnie d³oni¹ sw¹...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us