Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Być Albo Mieć Lyrics

Dzem

Pędz¹cy t³um mija Cię, powietrzem jakbyś by³.
Na ulicy setki aut i krzyk.
Siedzisz sam na ³awce tej, poezji czytasz tom,
Nie spiesz się w ten s³oneczny dzieñ, Ty wiesz:

Albo byæ, albo mieæ
Albo byæ, albo mieæ

Jakiś grosz przyda³by się, przyjació³ zabraæ gdzieś
Ma³e święto i ma³y bal - za grosz.
A ludzie pędz¹ jakby świat za chwilę znikn¹æ mia³.
Dalej sam na ³awce tej - Ty wiesz:

Albo byæ, albo mieæ
Albo byæ, albo mieæ

Jakiś grosz przyda³by się, przyjació³ zabraæ gdzieś
Ma³e święto i ma³y bal - za grosz.
A ludzie pędz¹ jakby świat za chwilę znikn¹æ mia³.
Dalej sam na ³awce tej - Ty wiesz:

Albo byæ, albo mieæ
Albo byæ, albo mieæ
Albo byæ, albo mieæ
Albo byæ, albo mieæ...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us