Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Blues Alabama Lyrics

Dzem

Siedzę na ³awce mego rancza
Wspominam dawnych rytmów czas
Siedzę na ³awce mego rancza
Wspominam dawnych rytmów czas
Gdy na gitarze gra³¿e Murzyn
Blues Alabama, tak go zwa³

Blues Alabama, Alabama
Dziœ sentymentu nadszed³ dzieñ
Blues Alabama, Alabama
Dziœ sentymentu nadszed³ dzieñ
Jesteœ cudowny lecz uparty
No chodzisz za mn¹ jak, jak
Chodzisz za mn¹ jak cieñ

Blues Alabama, Alabama
No choæby cz³owiek nie zna³ go
Blues Alabama, Alabama
No choæby cz³owiek nie zna³ go
Chyba wysoki, g³uchy Murzyn
Tak go nazwali - Murzyn John

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us