Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Ballada O Dziwnym Malarzu Lyrics

Dzem

Puste kieszenie i torba pe³na snów
Oto malarz dziwny, który bywa³ tu
Wszyscy go znali, wiedzieli o tym, ¿e
Duszę sw¹ zaprzeda³ światu pędzli stu

Nie wierzy³ ludziom i sobie chyba te¿
Zbyt wiele bólu dozna³, za du¿o wyla³ ³ez
Karmiony pogard¹ i rzuconym groszem
Często tu siedzia³, obrazy sprzedaæ chcia³

Kto choæ jeden kupi dziś?
Nie wiedzia³eś skręcasz w lewo, chcesz ju¿ iśæ
A byæ mo¿e, gdy zobaczysz w³aśnie je
Znajdziesz s³abośæ sw¹ i marzenia blask
Kto wie?

¯ycie swe zamieni³ w deliryczny sen
Gubi¹c gdzieś po drodze prawdę sw¹ i sens
By w koñcu się odwa¿yæ i zapukaæ tam
Gdzie teraz bia³¹ farb¹ maluje wieczny czas

Kto choæ jeden kupi dziś
Nie widzia³eś, skręcasz w lewo chcesz ju¿ iśæ,
A byæ mo¿e, gdy zobaczysz w³aśnie je
Znajdziesz s³abośæ sw¹ i marzenia blask
Kto wie?

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us