Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Autsajder Lyrics

Dzem

Chocia¿ puste mam kieszenie
No i wódy czasem brak
Ja ju¿ nigdy się nie zmienię
Zawsze będę ¿y³ ju¿ tak
Nie s³ucha³em nigdy ojca
Choæ przestrzega³ - zgnoj± cię
Z naiwności w oczach ch³opca
Dziś ju¿ wielu śmieje się

Ale jedno wiem po latach
Prawdę musisz znaæ i ty
Zawsze warto byæ cz³owiekiem
Choæ tak ³atwo zej¶æ na psy

Kumpel zdradzi³ mnie nie jeden
I nie jeden przegna³, lecz
Nie szuka³em zemsty w niebie
Co kto robi - jego rzecz
Ta dziewczyna, któr± mia³em
Chcia³a w ¿yciu tylko mnie
Teraz z innym jest na sta³e
Ka¿dy kocha tak jak chce....

Chocia¿ puste mam kieszenie
No i wódy czasem brak
Ja ju¿ nigdy się nie zmienię
Zawsze będę ¿y³ ju¿ tak....

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us