Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


Alex Lyrics

Dzem

By³aś w moim śnie, ubrana w sukienkę z mg³y,
Wszystko jak dawniej a jednak inaczej, w oczach ³zy i lęk.
Nie powiedzia³em ani s³owa, kiedy tak blisko obok siebie
Widzia³em mi³ośæ i rozpacz, a moje serce d³awi³ cieñ.

Wszystko to, czego chcesz, pozostawię tylko Tobie
Nie napisany, jedyny wiersz - więcej zrobiæ nie mogę,

Chcia³em zatrzymaæ czas na wiecznośæ,
A mog³em daæ tylko chwilę
To by³ najpiękniejszy sen
P³akaliśmy tul¹c wspomnienie

Wszystko to, czego chcesz ...

Czy kiedyś znowu spotkam Ciebie,
Zobaczę to co się śni,
I chocia¿ pragnę - nie uwierzę
¯e na jawie to będziesz Ty.

Wszystko to, czego chcesz ...

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us