Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


a Jednak Czegooe al Lyrics

Dzem

Pomyślcie ch³opcy - co nam zosta³o
Świadkami byliśmy jak pad³o świata pó³
Pamiętaæ, zapomnieæ - śmiaæ się czy graæ
A jednak czegoś nam ¿al, czegoś nam ¿al, czegoś ¿al

Znów pop³ynę³y nasze wspomnienia
Gdzieś tam po czwartej, pustej butelce
Coraz to g³ębiej, g³ębiej do dna
Śmiaæ się czy p³akaæ, śmiaæ się czy graæ
Śmiaæ się czy graæ, śmiaæ się czy graæ

Dla nas przecie¿ tak nie znacz¹ce nic
Szare s¹ i kolorowe
Wspomnienia zwyczajne tak
Dla nas przecie¿ tak nie znacz¹ce nic
Szare s¹ i kolorowe

Czasem tak dziwnie, gdy patrzysz na mnie
I wtedy ja po prostu wiem
Ty chcia³abyś by by³o jak dawniej
Bo czegoś nam, czegoś nam brak
Czegoś nam tu brak, czegoś nam tu brak
Czegoś brak, czegoś brak, no no no.....
Ty nie patrz tak na mnie tak
Dlaczego tak

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us