Chords


Similar Artists
Black Eyed Peas Lyrics
Myslovitz Lyrics
Roy Buchanan Lyrics


66 Lyrics

Dzem

Myślami często jestem przy niej
Adrenaliny czuję skok
Odpalam szybko sw¹ maszynę
By późn¹ noc¹ po niej mkn¹æ

Spotykam braci, którzy noc¹
Te¿ sw¹ maszynom robi¹ test
Tak trudno wtedy mi uwierzyæ
Ilu nas tutaj wszystkich jest...

Magiczna droga 66
To ostra jazda, ¿aden kit
Rajderów raj po ¿ycia kres
W szalonym tempie trzeba ¿yæ

Hej, bracie w skóry obleczony
Na swej maszynie, dok¹d mkniesz?
Czy jutro znowu się spotkamy
Na drodze ¿ycia 66?

Ka¿dy kto sprawdzi³ się na szosie
Mo¿e ju¿ nowe dziary szyæ
¯yje się po to ¿eby jeździæ
Jeździ się po to ¿eby ¿yæ...

Magiczna droga 66
To ostra jazda, ¿aden kit
Rajderów raj po ¿ycia kres
W szalonym tempie trzeba ¿yæ,
W szalonym tempie trzeba ¿yæ!

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us